Prodaje se linija za proizvodnju:

  • Peleta
  • Prostirke za živinu I konje
  • Stočne hrane

Linija je kapaciteta 500 kg/sat.
Slike linije možete pogledati u delu sajta Galerija.
Za uslove prodaje telefon za kontakt 063/304 694

Pelet se može praviti od raznih biomasa, ali najčešće korišćeni materijali su: drvo, trava, slama, i slično. Zbog načina izrade, različitih sirovina i presovanja, javljaju se razlike u kvalitetu. Naš agro pelet je čist, odnosno pri proizvodnji mu se ne dodaju primese veštačkih materijala! 

Pozovite nas odmah i uverite se u kvalitet našeg proizvoda!

Karakteristika Sojina slama Piljevina Lucerka Pšenična slama Kukuruzovina 50% sojina slama
+ 50% čamovina
Metoda
Ukupna vlaga (% mas) 9,05 7,93 9,01 8,69 8,51 9,71 EN
14774-2
Sadržaj pepela (% mas) 5,50 0,86 9,60 9,08 8,50 3,63 CEN/TS
14775
Gornja toplotna moć (kj/kg) 16550 18386 16152 16136 16151 17108 CEN/TS
14918
Donja toplotna moć (kj/kg) 14974 17288 14577 14569 14588 15515 CEN/TS
14918
Sadržaj gorivih isparljivih materija
- volativa (% mas)
71,45 77,53 67,92 66,95 68,09 71,53 EN
15148

Social