Prodaje se linija za proizvodnju:

 • Peleta
 • Prostirke za živinu I konje
 • Stočne hrane

Linija je kapaciteta 500 kg/sat.
Slike linije možete pogledati u delu sajta Galerija.
Za uslove prodaje telefon za kontakt 063/304 694

Namenski kredit za kupovinu kotlova za grejanje namenjen kako fizickim licima tako i malim i srednjim preduzecima i preduzetnicima.

Beskamatni kredit na rok do 24 meseca i iznos do 500.000 RSD. Mogucnost odobrenja kredita na duze rokove i vece iznose.

Bekamatni krediti za kupovinu kotlov
Vrsta kredita kredit za kupovinu kotlova za grejanje
Maksimalni iznos kredita 500.000 RSD
Maksimalni rok kredita 24 meseca
Učešće Za fizička lica nije neophodno učešće
Za klijente iz mikro segmenta minimalno učešće je 20%
Naknada za obradu zahteva 1%
Kamatna stopa 0%
Napomena Uslovi odobrenja u skladu sa kreditnom politikom banke
Važnost ponude 31.12.2016.

Napomena: za iznose kredita preko 500.000 RSD i/ili rokom dužim od 24 meseca primenjuju se redovne kamatne stope i naknade iz važećeg Tarifnika za kredite, osim za obradu Zahteva koja iznosi 1% u svim slučajevima.

Porebna dokumentacija za namenski kredit za kupovinu kotlova -  fizička lica

 • Lična karta
 • Overena administrativna zabrana
 • Predračun (profaktura) izdata od prodavca
 • Promet po tekućem računu
 • Izveštaj kreditnog biroa (povlači se u ekspozituri banke)

Reprezentativni primer za fizička lica:

Iznos kredita: 500.000,00 RSD
Rok otplate: 24 meseca
NKS: 0%, fiksna
EKS: 5,40%*
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 500,000.00 RSD

Troškovi koje klijent snosi:

 • Menice: 100 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kredite partije (mesečno):210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

*Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 15.04.2016. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2016.


Iznos kredita: 500.000,00 RSD
Rok otplate: 24 meseca
NKS: 0%, fiksna
EKS: 3,18%*
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): RSD

Troškovi koje klijent snosi:

 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
 • Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
 • Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (godišnje): 2.500 RSD

*Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 15.04.2016.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2016.godine.

Social